Brouwnering in Heeze.

Heemkronijk jaar:1972, jaargang:11, nummer:3, blz.38

BROUWNERING IN HEEZE (1758)

door: A.F.N. van Asten

Pieter Vromans wonend te Heeze diende een verzoek in om in zijn huis “de molen" een nieuwe koop-brouwerij te mogen oprichten en de brouwnering daarin te mogen doen. 

Pieter Vromans kreeg op 20-7-1758 daarvoor verlof vanuit Den Haag. Hij was echter wel verplicht een pannen dak en een gemetselde schoorsteen te maken en zich te houden aan de ordonnantie van 10-8-1716 betreffende de brouwerijen ten plattelande van Brabant.
Denkelijk lag dat huis te Heeze in de buurt van de kerk waar vroeger het bondsgebouw stond? Wie heeft er ooit van gehoord?

Bron: RA Heeze R148; fol. 73 verso; d.d. 23-8-1758.

'n Koop-brouwerij! Het gebrouwen bier gaat men verkopen, dus niet particulier. 

Ga terug