De storm van 6 november 1921.

Heemkronijk jaar:1971, jaargang:10, nummer:3, blz.38 -40

DE STORM VAN 6 NOVEMBER 1921

door: J.Aerts

Op maandag 7 november 1921 is het Eindhovensch Dagblad niet verschenen, omdat door de storm de P.N.E.M. de stroomlevering had onderbroken. " ‘t Is trouwens zoo zoetjes aan al gewoonte geworden dat de P.N.E.M. geen stroom weet te leveren, zoo gauw het een beetje hard gewaaid of een paar dagen flink geregend heeft", schreef de krant schamper op 8 november.

Niettemin was de storm van 6 november1921, nu vijftig jaar geleden, er een die nog lang zou heugen. Daarom hebben we er wat gegevens over bij elkaar gezocht. Op 8 november meldde het Eindhovensch Dagblad: “Bij den hevigen storm op Zondagmiddag woei te Heeze de 30 meter hooge schoorsteen der firma Vullinghs doormidden. Hij kwam neer op het ketelhuis en een corridor, waar hijschade aanrichtte. De machinekamer bleef ongedeerd, zodat gewoon doorgewerkt kon worden“. De Meijerijsche Courant verscheen wel op maandag, maar pas in de editie van dinsdag lezen we iets over de gevolgen van de storm in Heeze. Langs de rijksweg Heeze-Leende waren een dertigtal bomen omgewaaid, die het verkeer belemmerden. In het "groote bos" achter het kasteel waren vijfhonderd zware dennen omgewaaid. In het voorjaar van 1922 maakte jhr. C. Smissaert uit Heeze in het bos een aantal foto's die een indruk geven van de ravage die de storm daar had aangericht. Foto's die een unieke herinnering zijn aan een storm die historie maakte. Dank zij de bereidwilligheid van de heer Smissaert kunnen wij een tweetal foto’s hierbij plaatsen. Verder lezen we nog: "Ook van een zestal in aanbouw zijnde huizen is de kap in elkaar gewaaid en zijn verschillende muren ingestort". In de Meijerijsche Courant van 7 nov. 1921 lezen we nog, dat op de Geldropscheweg (in Eindhoven?); ‘’omstreeks 2 uur door den woesten storm heele rijen boomen zijn omgewaaid". In de kasteellaan te Geldrop waren 20 dikke eiken ontworteld en van de ijzeren schoorsteen van de bierbrouwerij Cambrinus was een stuk van drie meter afgeknapt. Tal van huizen en fabrieken in Geldrop bekwamen schade "door afvliegen van pannen en breken van ruiten, en op den Geldropschen Weg werden ook enige boomen ter wereld gesmakt".

Leende werd op zondag 6 en maandag 7 november door de toneelvereniging " 't Levensbootje" een goedgeslaagde uitvoering gegeven (waarvan werd niet vermeld). En dat “ondanks het stormweer van Zondag, dat ook hier zijn gewelddadigheid botvierde"(Meijerijsche Courant 12-11-'21). "Ook de uitvoering van Maandag, voor het vrouwelijke geslacht bestemd, trok een talrijk bezoek". Dat de storm vooral op zondagmiddag woedde zult U al wel hebben begrepen. Op verschillende plaatsen werd het "middaglof" niet gehouden of afgebroken.Overigens heeft die storm in nagenoeg heel het land huisgehouden. Hoe erg het wel was kunnen we afleiden uit nog een citaat uit de krant: "... want overal dwarrelden de dakpannen als boombladeren“.

Ga terug