Bediennaaers van de kapel te Eimerick.

Heemkronijk jaar:1967, jaargang:6, nummer:1,  blz.16

BEDIENNAAERS VAN DE KAPEL TE EIMERICK

door: A.F.N. van Asten

Voor de schepenen van Heeze verschenen Willem Willem Goossens, inwoner van Heeze (62 jaar) en Hendrick Hendrick Hurckmans, hoevenaar op een der hoeven onder Sterksel (61 jaar).
Beiden getuigen ten verzoeke van Joost en Jan, gebroederen en zonen van Jan Gerrit Wil- lems, dat zij zeer goed gekend hebben een Heer Marcelis Goossens van Vaersel, die niet meer als simpel (= gewoon) beneficiaet (= geestelijke waardigheid met daaraan verbonden inkomsten) de capelle tot Eymerick te Heeze bedienende was. 

Zij hebben nooit gehoord noch verstaan dat hij kapelaan geweest zou zijn in de parochiekerk van Heeze. Integendeel. Er was toen een andere kapelaan en wel Heer Symon Hurckmans, gewezen broeder van den tweeden deponent (= hij die een getuigen-verklaring aflegt) die zij beiden goed gekend hebben.Aldus actum den 20 juni 1671, RA Heeze R 79; map 1671-1673.


Op 7-3-1520 was Heer Jacop Box, rector der capelle van Sint Joris tot Heeze in Eymerick gelegen.
Aldus RA Heeze R 81; folio 6 verso; d.d. 1520.

Ga terug