Merkwaardigheden over Geldrop.

Heemkronijk jaar:1966, jaargang:5, nummer:3,  blz.36

MERKWAARDIGHEDEN OVER GELDROP

door: A.F.N. van Asten

Uit archieven

Oda Hap Pauwels Smolders geeft in erfpacht aan Aert Geritss. van der Langdonc een huis, erf, hof en aangelag op gheen hey in de parochie Geldrop, strekkende van het erf Boevenne, tot de gemeynt af een weg; oom 22 lopen rog, Geldropse maat en met de oude lasten. 4 september 1464.

Den Bosch R 1233, folio 207.v (Bossche protocollen 1463 - 1464)
Medegedeeld door F. W. Smulders.

De ingesetenen van Huls(t) hebben 30 tot 40 jaar geleden al, gebruikt de heide - plaatse  genaamd Scherpenberch, gelegen tussen de heerlijkheid van Geldrop en Mierlo, tussen den selven berch ende een venne, geheyten het Cuylkensvenne, langs de . . . . .. der heerl. van Mierlo, strekkende van de heerl. van Geldrop scherp uitgaande totter heerbaenen, lopende door de heide naar Weert of . . . . . ..

RA Heeze R 76 (map VI - 1612) Medegedeeld door A.T. N. van Asten.

Een eeussel bij het Boeven, naast de gemeynt der geburen van Huls(t) en strekkende tot den Crommendijck.

Den Bosch R 1233, fol. 167. Geldrop 1464. Meded. A.F.N. van Asten.

 

Heer Adam Wijnis, pastoor tot Geldrop (7-10-1587)

RA Heeze R.I. meded. van A.F.N. van Asten.


Wilhelmus Volders, procureur te Eindhoven heeft aan heer Matteus, koopman, goederen verkocht die te Geldrop gelegen zijn.
O.a. een huis, hof enz. gelegen te Geldrop aan de merckt ofte plaetse aldaer, belendend de een zijde: Adriaen Amants (= de Laure); de ander zijde: Abraham Coppens; het een einde: Adriaen Amants; het ander einde: een straatje, lopende ofte gaande naar de molen; groot half lopensaet.

Eindhoven R. 50, folio 16; 26-3-1668. Meded. A.F.N. van Asten.

 

Ga terug