schoolhuis 75 jaar

Heemkronijk jaar:1962, jaargang:1, nummer:3,  blz.16

HET SCHOOLHUIS 75 JAAR.

door: J. Aerts 

In de bibliotheek van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant vonden wij een boekje uit 1886. Het is getiteld "Bestek en voorwaarden van aanbesteding voor het bouwen eener onderwijzerswoning te Heeze. M.F. Pierre, Eindhoven;“ De woning moest worden gebouwd op een perceel "gelegen langs den rijksweg gelegen tegenover het Raadhuis te Heeze”.
In het boekje lezen we onder meer dat de woning ".... moet zijn afgewerkt en opgeleverd voor of op 15 juli 1887. Wat betekent dat het schoolhuis, zoals het in Heeze wel wordt genoemd, dit jaar de driekwarteeuw vol maakt.
Het huis was gebouwd ten behoeve van het toenmalige schoolhoofd J.W.H. Deckers, naar wie later ook de straat werd genoemd. Nadat het nog de woning was ge weest van hoofdonderwijzer J. Vreede, is het niet meer als schoolhuis gebruikt.
Tijdens de oorlog was het gedeeltelijk in gebruik als distributiekantoor, en later als welfare office van het Engelse leger. Een aantal jaren geleden werd het huis gesplitst in twee woningen. En zo, tot het uiterste ten nutte gemaakt, zal het vijfenzeventig jaar gaan worden.

Ga terug