Over brabantse spot- en scheldnamen slot

Heemkronijk jaar:1966, jaargang:5, nummer:6,  blz.77 -78

OVER BRABANTSE SPOT- EN SCHELDNAMEN (slot)

door: J. Paans

VALKENSWAARD
Als ‘t in Dommelen begint re rommelen,
En in Woldere (Waalre) begint te bolderen
Dan zijn ze in Weerd nog niet verveerd.

Ze waren dus niet bang in Valkenswaard, zoals het oude volksrijmpje ons laat weten. Minder gunstig kwamen de bewoners van die nijvere plaats er af, als werd gesproken van "kaal Weerd", waarmee men hun verwaandheid hekelde. Ook werd wel gezegd: "In Valkenswaard komen de juffers uit de koestal". Dit omdat de boerendochters er vroeger al als stadse meisjes gekleed gingen.
De naam Striepersgat dankt Valkenswaard aan de sigarenindustrie.
Het afstropen van de tabaksbladeren werd strippen genoemd.

VELDHOVEN
Hier zijn het zoals op veel andere plaatsen weer bokken. En als die van Zeelst de Veldhovense wevers wilden plagen zeiden ze het rijmpje, dat we eerder al onder Bergeijk hebben weergegeven.

VESSEM
"Die komt zeker van Vessem", zegt men als iemand voorbij komt die niet groet. Waarbij we maar weer zien, dat ook die van Vessem een "kaoje naom" hadden.

WAALRE
De uitdrukking "scheel Woldere" doet vermoeden, dat ze er daar wel eens Iangs keken. Bovendien schijnen ze er geen bijzonder kneedbare aard te hebben gehad, want er is nog een uitdrukking die spreekt van "wars Woldere". Zie verder ook bij Dommelen en Valkenswaard.

WESTERHOVEN
Koffiegat (Zie ook Berkt).

WINTELRE
Wordt uitgesproken als Wintersel. Men noemde de bewoners wel bokkenrijders, wat ons doet veronderstellen, dat ze zich wel eens gedroegen naar de aard van die gevreesde, geheimzinnige roversbenden. "Vliegen in de krentemik" kon men alleen maar in Wintelre verwachten. Dit werd gezegd omdat de kermis er zo laat in ‘t jaar viel.

WOENSEL

Ook hier zijn het weer bokken; een scheldnaam die voor zich spreekt en we herinneren ons wat men in de buurplaats zei: "Acht boven, Woensel in den oven".

ZEELST
Zeelst boven - Oerlese grond - Strijp stront.
Maar ook "spurrie Zeelst" (Zie Gerwen), "muggenhol" (moerassig land), "vilders" (zie Oerle) en tenslotte nog wat "klare" taal aan het adres "van die van Zeelst; men noemde hen ook nog "zuipers".

 

Ga terug