Nachtwaken in Leende

Heemkronijk jaar:1968, jaargang:6, nummerr.4. blz.50

NACHTWAKEN IN LEENDE

door: J.R. van der Zanden

 

Vroeger omstreeks 1870/1890 moesten de inwoners van Leende 's nachts waken. Een soort dorpsnachtwacht dus. Met z'n tweeën, gewoonlijk buren van elkaar, moesten ze van 11 tot 2 uur ‘s nachts, gewapend met een zware ijzeren piek de ronde doen door het dorp en de gehuchten, Leenderstrijp inbegrepen. Zij hadden opdracht om vooral ook een kijkje te nemen op de binnenplaats van de brouwerij en in de buurt van de kerk en het kerkhof. 

 

Na drie uur waken moesten zij hun opvolgers gaan wekken en de piek aan hen overdragen. Dit tweetal had dienst tot vijf uur 's morgens. Dit nachtwaken was vroeger verplicht, het viel onder hand- en spandiensten. Later kreeg men hiervoor twee stuivers per uur. Na enige tijd heeft men toen een vaste nachtwacht aangesteld.
De eerste was Nicolaas van den Broek, geen held overigens want hij wilde ‘s nachts steeds van iemand vergezeld zijn. Zijn opvolger was Hendrik van Meijl. Driek had het voorrecht, dat hij een geweer mocht dragen, maar hij heeft er nooit gebruik van hoeven maken. Vanzelfsprekend was Driek later trouw lid van de Leender Burgerwacht.

Ga terug