hoeve braakhuizen

Heemkronijk jaar:1964, jaargang:3, nummer:4,  blz.58 -59

De hoeve Braakhuizen te Geldrop

door: F.W.Smulders 

Den Bosch R. 1184 fol. 334 18 Maart 1406 n.st.

Jan, Henrick, Philip, Peter en Rover, nat. kinder en van wijlen heer Henrick van Gheldorp, invesliet van Geldorp en kanunnik in Oerscot, geven in erfpacht aan Meeus Wijnen soen en Henriek Slaetss. van Riel de hoeve "te Braechusen" in de parochie Gheldorp om 14 mud en 3 lopen rog Gheldorpse maat op Lichtmis, (nl.21 lopen aan Marie, Moeder der voornoemde kinderen; en 2½ mud aan elk der 5 kinderen).
Andere lasten:
2 hoenderen als grondsijns;
een oude grote aan de erfgenamen van voornoemde heer Henrick van Gheldorp;
6 mud rog aan Gerit Cnode, zoon van wijlen Ghijb. Herinc.;
2 mud en 9 lopen rog aan Rutgher van Gheldrop.
Heer Henrick had deze hoeve vermaakt aan zijn voornoemde kinderen.
Elk der kinderen krijgt 2½ mud, samen 12½ mud. De moeder krijgt 1½ mud (d.i. 18 lopen Peellandse maat) en 3 lopen, samen 21 lopen.

Ga terug