Uit ons archief ‘Foute gebouwen’ in Heeze in 1964

Heemkronijk jaar:2018, jaargang:57, nummer:3, pag:5 -6

Uit ons archief ‘Foute gebouwen’ in Heeze in 1964

door: Henk van Asten

In het archief van de heemkundekring zit een aantal knipsels uit het Eindhovens Dagblad. Op basis van die knipsels passeren in dit artikel ‘foute gebouwen’ uit 1964 de revue.

De ‘keet des aanstoots’

In november 1964 stond er een ‘keet des aanstoots’ in de Ds. Kremerstraat. In die straat staan mooie landhuizen. Daar woonde ook mevrouw Jansen. Ze klaagde er over dat haar duur gekochte uitzicht werd bedorven door een noodkleedlokaal. In de buurt lag immers het sportveld van voetbalclub R.K.S.V. Heeze. De voetballers moesten zich toch érgens om kunnen kleden.

Mevrouw Jansen was één van de eerste bewoners van die straat en burgemeester M.H. Cox (1898-1984) had beloofd dat er alleen een plantsoen zou komen. En nu was het de bedoeling dat het noodlokaal er drie tot vijf jaar zou blijven staan. Daarna was men van plan twee kleedlokalen te bouwen als het sportpark voltooid was.

De bewuste keet, ofwel het noodkleedlokaal. (Bron: Eindhovens Dagblad 5-11-1964)

Vier zondaars

In 1964 was burgemeester J.M. Boerenkamp (1903-1981) van Someren waarnemend burgemeester van Heeze. Hij werd geconfronteerd met verschillende overtredingen ten aanzien van de bouwvoorschriften en “greep fors in”. Er waren vier zondaars.

L. van de Hurk had vergunning gekregen voor de gedeeltelijke bouw van een schuur, die maximaal f 10.000,- mocht kosten. Hij had dit bedrag overschreden en tevens de verkeerde soort stenen gebruikt.

Kapper Jac. van Riet, die eerst op de Nieuwendijk zat, was bezig zonder vergunning en in strijd met het uitbreidingsplan en de bouwverordening – hoe erg kan het zijn – een woningwetwoning uit te breiden. Hem hing afbraak boven het hoofd.

Dan de heer Doeze (spreek uit: Doezé). Hij woonde op de hoek Sint Nicasiusstraat / Molenstraat. Hij mocht een garage bouwen van 35 m2, maar hij bouwde er één die ruim twee keer zo groot was !

H. van Asten had een betonbedrijf in de Burg. Serrarisstraat. Hij bouwde volkomen clandestien een opslagruimte van 40 m2, en dat terwijl er in die straat eigenlijk helemaal geen betonfabriek thuis hoorde.

Het huis van Doeze in 1973. (Collectie Sjef van Vorstenbosch) 

Hier woonde Harrie van Asten. Het adres is nu Burg. Serrarisstraat 56. 

 

Ga terug