Historie van de Pastoor Thijssenlaan 76

Heemkronijk jaar:2018, jaargang:57, nummer:1, pag:11 -16

Historie van de Pastoor Thijssenlaan 76

en vier andere boerderijen in Sterksel

door: Josien Leijssen-Klessens

Vijf boerderijen in dezelfde stijl gebouwd in de jaren twintig van de vorige eeuw. Vanuit alle hoeken van Nederland kwamen mensen om hun toekomst hier op te bouwen in de pioniersjaren van Sterksel.

 

Inleiding

Na het failliet gaan van de N.V. De Heerlijkheid Sterksel in 1925 is Sterksel opgedeeld in percelen die verkocht zijn aan mensen afkomstig uit heel Nederland, met uitzondering van de provincies Zeeland en Groningen. Deze mensen, pioniers, klaar om aan een nieuwe toekomst te beginnen, hebben met hard werken zelf hun nieuwe dorp en gemeenschap opgebouwd en gevormd tot wat Sterksel nu is.

Op één van de boerderijen die na 1925 zijn gebouwd heb ik mijn jeugd doorgebracht. Toen ik op zoek ging naar de geschiedenis en de bewoners van dit pand stuitte ik op het verhaal dat één persoon vijf dezelfde boerderijen zou hebben gebouwd. Uit een interview met Gerrit Noordman: “In die tijd werden door een slager in Utrecht een 5-tal dezelfde boerderijen gebouwd op het Chijnsgoed en daar kwamen Giesen, te Dorsthorst, Pompen, van Maaren en Koller te wonen.”

De boerderijen zijn alle gebouwd in dezelfde Utrechtse stijl door Van den Hengel uit Stoutenburg, provincie Utrecht. De adressen D4 en D5 zijn achter op het Chijnsgoed gelegen, een weg die pas in 1956 werd verhard. De andere boerderijen liggen aan de Pastoor Thijssenlaan, die in 1950 werd verhard.

Korte geschiedenis Sterksel

Al sinds de oudheid is de omgeving van Sterksel een gebied waar gewoond werd. Er zijn sporen gevonden van urnenvelden, en voorwerpen zoals Romeinse munten, restanten van Romeinse putten en dakpannen.

In 1197 komt de Abdij van Averbode in het bezit van Sterksel. De vorige eigenaar is Herbertus, heer van Heeze. Sterksel zal zo’n 625 jaar bezit zijn van de abdij. Onder leiding daarvan komt Sterksel tot bloei. Er ontstaat een beschut centrum met een slotgracht en wegversperringen, een kapel en hoeves, alles gelegen ter hoogte van het kerkhof aan de Averbodeweg. Er zijn vijf pachthoeves: de Brilhoeve, de Kanhoeve, de Poelhoeve, de Steenhoeve, alle gelegen binnen de grachten én de hoeve Ter Braak, gelegen in de richting van Providentia, buiten de gracht. Er wordt dus zelfs een kapel gebouwd en ook wordt er recht gesproken.

Kaart van Sterksel, 1653 door Cornelis Lowis. 

In 1798 komt de familie Pompen in het bezit van Sterksel en dat blijft zo tot 1914. De familie Pompen zorgt voor de bouw van een kerkje (1885) en een kerkhof, en bewoont zelf ‘Huize Sterksel’.

In 1914 bestaat Sterksel uit zestien boerderijen en na verkoop wordt de N.V. De Heerlijkheid Sterksel opgericht. Het plan ontstaat om van Sterksel een tuinstad te maken met een Grand Hotel, villa’s, een kanaal, verharde wegen, wandelpaden, een roeivijver, gescheiden zwembaden en sportvelden voor dames en heren, boomen groentekwekerijen. De bereikbaarheid is intussen sterk verbeterd door de aanleg in 1913 van het treintraject Weert- Eindhoven met een eigen station voor Sterksel. Men begint met de ontginning met behulp van paarden, ossen en veel werklui waaronder Belgische geïnterneerde soldaten en werkloze Rotterdamse havenarbeiders.

Het station van Sterksel met de toegang tot de N.V. Heerlijkheid Sterksel, het kanaal en de smalspoorbaan. (Bron: Fotocollectie op www.heemkundekring-hlz.nl)

In 1924 gaat de Hanze Bank failliet en hierdoor ook de N.V. De Heerlijkheid Sterksel. Er vindt een publieke verkoop plaats en het Grand Hotel wordt verkocht aan de Witte Paters, die het ombouwen tot een seminarie, het Sint Paulus College. Een eindje verder ligt sinds 1921 Huize Providentia, verpleeghuis voor epileptische patiënten. In 1932 komt er aan de Albertlaan ook een zusterklooster bij. De gronden worden verkocht aan landbouwers afkomstig uit alle provincies, met uitzondering Zeeland en Groningen.

In 1927 wordt ook een nieuwe kerk gebouwd, gewijd aan de H. Catharina. Het oude kerkje blijft tot 1976 in gebruik als pakhuis voor de C.H.V.. In dat jaar wordt het kerkje in één nacht tijd gesloopt. Het schooltje uit 1919 vervangt men door de nieuwe Aloysiusschool aan de Beukenlaan op de plaats waar nu de nieuwe Talententoren staat.

Na 1795, tijdens de Franse Tijd, beslist Napoleon dat Sterksel aan Soerendonk wordt toegevoegd. Logisch is dit niet, aangezien Sterksel niet eens aan Soerendonk grenst. Verschillende malen is er sprake geweest van toevoeging aan Heeze, maar die gemeente heeft daar geen oren naar. In 1925 ten slotte wordt Sterksel, tegen de wil van de bewoners, bij Maarheeze gevoegd. In 1997 bij de herindeling ontstaat dan toch de gemeente Heeze-Leende mét Sterksel.

De vijf boerderijen

Rond 1925 bouwt Van den Hengel uit Stoutenburg, provincie Utrecht, vijf boerderijen in dezelfde Utrechtse stijl. Hieronder volgen de betreffende boerderijen en hun bewoners voor zover door mij terug gevonden.

Adres D4, gelegen achter op het Chijnsgoed, nu Chijnsgoed 16, Maarheeze.

Op 8 november 1926 worden daar ingeschreven, afkomstig uit Leusden, provincie Utrecht,: Everardus van Maaren *Barneveld 18 juni 1873, † Sterksel 25 december 1947 en zijn vrouw Johanna van de Pol *Leusden 23 november 1877, † Sterksel 1966.

Hun kinderen zijn: Jacob van Maaren *Leusden 1907, † Leusden 1908; Willemina van Maaren * Leusden 1908, † Leusden 1919; Martinus van Maaren *Leusden 1910, † Leusden 1917; Jacobus van Maaren *Leusden 1911, † Leusden 1911; Regina van Maaren *Leusden 5 oktober 1912, † Geldrop 1989; Jacobus van Maaren *Leusden 1914, † Leusden 1914; Everardus van Maaren *Leusden 8 juni 1915, † Maarheeze 1995; Jacobus van Maaren * Leusden 15 mei 1917, † Valkenswaard 1975.

 Het echtpaar Van Maaren-Van de Pol en hun drie kinderen. (Bron: https://sterksel.nu/wikisterksel/index.php/Fotoalbum_Pastoor_Thijssen_1935)

De drie kinderen die met de ouders de boerderij op het Chijnsgoed betrekken, blijven op het Chijnsgoed wonen. Job (Jacobus) trouwt in 1946 met zijn buurmeisje Lies Maas en zij blijven op de ouderlijke boerderij wonen. Everardus bouwt in de buurt in 1945 zijn eigen boerderij en hun zus Regina trouwt met Nelis van Bommel die in 1943 die ook zijn eigen boerderij bouwt op het Chijnsgoed.

Adres D5, gelegen op het Chijnsgoed.

Op 23 februari 1927 worden daar ingeschreven: Jacobus Koller *Stoutenburg, Utrecht 31 augustus 1866, † 23 oktober 1940 en zijn vrouw Grietje Rutten *Hoogland, Utrecht 30 december 1879, † 1975. 

Hun kinderen zijn: Theodorus Koller *Stoutenburg 20 april 1906; Hendrika Koller *Stoutenburg 15 juni 1907; Wilhelmus Koller *Stoutenburg 15 februari 1909, † Sterksel 20 mei 1927; Johanna Koller *Stoutenburg 8 november 1910, † Stoutenburg 19 november 1910; Johanna Koller *Stoutenburg 6 maart 1912; doodgeboren meisje * † Stoutenburg 24 juli 1914; Petrus Koller * Stoutenburg 5 december 1915; Joannes Koller *Stoutenburg 25 juli 1918; Maria Koller * Stoutenburg 20 januari 1922, † Stoutenburg 4 februari 1922; Jacobus Josephus Koller *Stoutenburg 17 maart 1924.

Het echtpaar Koller-Rutten en hun gezin. (Bron: https://sterksel.nu/wikisterksel/index.php/Fotoalbum_Pastoor_Thijssen_1935) 

Nu wonen op Chijnsgoed 5 Henk Bax met zijn vrouw Toos van Heugten uit Someren-Heide en aan de andere kant van de boerderij hun dochter Anne Bax (kleindochter van Tinus Bax en Jans Koller) met haar man Miguel Pontes en hun drie kinderen.

Adres D8, nu Pastoor Thijssenlaan 74.

Op 3 augustus 1928 worden daar ingeschreven, afkomstig uit Elten, Duitsland: Albertus Johannes te Dorsthorst *Didam 3 april 1882 en zijn vrouw Johanna Jansen *Didam 16 juni 1894. 

Hun kinderen zijn: Theodorus Arnoldus Albertus te Dorsthorst * Rushville (USA) 3 juli 1924; Wilhelmina Joanna Catharina te Dorsthorst *Rushville (USA) 2 mei 1927; Albertus Johannes Theresia te Dorsthorst * Maarheeze 11 september 1928; Gerarda Alberta Theresia te Dorsthorst *Maarheeze 16 april 1932; Joseph Arnoldus Gerardus te Dorsthorst *Maarheeze 25 november 1933; Gerardus Frederich Maria te Dorsthorst *Maarheeze 25 oktober 1935; Johanna Alberta Maria te Dorsthorst *Maarheeze 30 juli 1939.

Het echtpaar Te Dorsthorst-Jansen en vijf van hun kinderen. (Bron: https://sterksel.nu/wikisterksel/index.php/Fotoalbum_Pastoor_Thijssen_1935) 

Zoon Joep blijft met vrouw en kinderen op de boerderij wonen. Na zijn overlijden betrekt in november 2015 de familie Kempers de boerderij.

Adres D6, nu Pastoor Thijssenlaan 78.

Op 6 mei 1933, worden daar ingeschreven, afkomstig uit Hagestein, destijds provincie Zuid-Holland: Michiel Albertus van den Boogaard *Culemborg 14 september 1885, weduwnaar van Jacoba Johanna van Rijn, en zijn vrouw Alberta Wilhelmina van Straate *Vreeswijk 31 januari 1892. 

Hun kinderen zijn: Johannes Theodorus van den Boogaard *Everdingen 3 januari 1920; Theodorus Marinus van den Boogaard *Everdingen 27 maart 1921; Maria Alberta van den Boogaard * Everdingen 2 augustus 1924; Gerrit van den Boogaard * Hagestein 19 augustus 1928; Francina Johanna van den Boogaard *Everdingen 31 augustus 1917; Maria Theodora Cornelia van den Boogaard *Everdingen 15 juni 1914.

Op 9 mei 1934 zijn ze uitgeschreven en vertrekken ze naar Bemmel, Gelderland.

Op 16 juni 1934 worden op het adres D6 ingeschreven: Petrus Gerardus Pompen * Lithooijen 8 april 1897 en zijn vrouw Mechelina Johanna Maria van Bakel *Geffen 5 juni 1898.

Hun kinderen zijn: Franciscus Minardus Josephus Pompen *Harmelen 30 december 1925; Minardus Josephus Maria Pompen *Harmelen 14 juli 1927; Gijsbertha Maria Johannna Pompen *Harmelen 20 september 1929; Gerardus Petrus Antonius Pompen *Harmelen 18 april 1931; Bernardus Nicolaas Jacobus Pompen * Harmelen 9 juli 1932; Theodorus Josephus Maria Pompen *Maarheeze 23 maart 1935; Josephus Gerardus Maria Pompen *Maarheeze 20 september 1937.

Het gezin is afkomstig uit Harmelen (Utrecht) en vertrekt op 4 mei 1939 naar Bergeijk-Loo.

Het echtpaar Pompen-Van Bakel en zes van hun kinderen. (Bron: https://sterksel.nu/wikisterksel/index.php/Fotoalbum_Pastoor_Thijssen_1935) 

Op 21 maart 1939 worden op het adres D6 ingeschreven, afkomstig uit Helden (Limburg): Peter Johannes Gielen *Helden 3 april 1902 en zijn vrouw Maria Petronella Janssen *Horst 7 september 1900.

Hun kinderen zijn: Johanna Maria Gielen *Horst 3 juli 1922; Aldegonda Agnes Leonora Gielen *Horst 13 maart 1928; Peter Wilhelmus Jacobus Gielen *Helden 9 mei 1929; Wilhelmus Petrus Gielen *Helden 11 november 1930; Jacobus Marie Wilhelmus Gielen *Helden 30 mei 1932; Antonius Josephus Hermanus Gielen *Helden 2 juni 1934; Cornelus Josephus Antonius Gielen *Helden 12 november 1935; Wilhelmus Josephus Gielen * Maarheeze 20 maart 1940; Allegonda Geertruda Maria Gielen *Maarheeze 5 juni 1942.

Zoon Wim blijft met vrouw en kinderen op de boerderij wonen.

Adres D7, Pastoor Thijssenlaan 76.

Op 11 november 1926 worden daar ingeschreven, afkomstig uit Schalkwijk (Utrecht): Antonius Johannes van Dijk *Schalkwijk 16 april 1889 en zijn vrouw Geertruida Maria Klever *Benschop 9 april 1892. 

Hun kinderen zijn: Johannes Reinier Maria van Dijk * Schalkwijk 1 mei 1921; Antonia Geertruida van Dijk * Schalkwijk 18 juli 1922; Reinier Antonius van Dijk * Schalkwijk 16 januari 1924; Cornelia Ernesta van Dijk *Schalkwijk 27 juni 1925; Gertrudis Antonius Theresia van Dijk *Maarheeze 4 april 1927; Antonius Cornelis van Dijk *Maarheeze 7 november 1928; Cornelus Antonius van Dijk *Maarheeze 7 november 1928; Ernesta Antonia Theresia van Dijk *Maarheeze 23 december 1930; Sebastianus Antonius van Dijk *Maarheeze 22 oktober 1932.

In april 1934 keren ze terug naar Schalkwijk. Voor die datum is het gezin verhuisd naar Maarheeze. 

Op 24 april 1933 worden ingeschreven op D7, afkomstig van Bakel c.a.: Leonardus Giesen *Helden 30 maart 1890, † Eindhoven 4 juli 1948 en zijn vrouw Hubertina Mingers *Meijel 3 maart 1893.

Hun kinderen zijn: Johannes Gerardus Giesen *Helden 9 december 1923; Peter Johannes Giesen *Helden 2 januari 1926; Willem Peter Giesen *Helden 17 oktober 1927; Gerardus Wilhelmus Giesen *Helden 11 februari 1931; Agnes Henrica Giesen *Maarheeze 30 oktober 1933.

Het echtpaar Giesen-Mingers met hun gezin. (Bron: https://sterksel.nu/wikisterksel/index.php/Fotoalbum_Pastoor_Thijssen_1935) 

De langgevelboerderij waarin het gezin woont draagt de naam Agnes Hoeve. Deze wordt in 1958 overgenomen door zoon Gerardus Wilhelmus. Zoon Willem Peter vertrekt op twaalfjarige leeftijd naar het missiehuis in Uden om uiteindelijk priester te worden. Hij emigreert in 1955 naar Brazilië en werkt daar lange tijd als missionaris. Ook oudste zoon Johannes Gerardus vertrekt in 1951 als vrijgezel naar Brazilië, later huwt hij met Maria Catharina Scheepers, geboren 2 oktober 1927, dochter van Petrus Josephus Scheepers en Cornelia Maria Verhoeven. Jongste dochter Agnes Hendrika trouwt met Petrus van Mierlo en gaat wonen aan de Kraaiendijk in Someren-Heide.

In het voorjaar van 1977 emigreert Grard Giesen met vrouw en kinderen naar Frankrijk en wordt de boerderij verkocht aan de familie Klessens, afkomstig uit Bladel. De familie woont vanaf mei 1977 in de bungalow die voor de langgevelboerderij is gebouwd door de familie Giesen.

De familie bestaat uit: Josephus Arnoldus Maria Klessens *Bladel 10 mei 1938, † Geldrop 3 juli 2002, zijn vrouw Adriana Johanna Maria Hendriks *Netersel 30 mei 1940 en hun kinderen: Josien Klessens *1969; Jack Klessens *1971; Wilma Klessens *1975.

In september 2017 wordt de boerderij verkocht aan Herman en Henny van der Pol.

Nawoord

Altijd als ik aan pioniers dacht, zag ik het Wilde Westen van Amerika voor me. Nu weet ik dat die pioniers ook hier waren, in Sterksel, en dat hun verhaal lang niet altijd een succes was. Sterksel heeft een boeiend, uniek verleden en de Sterkselnaren mogen daar dan ook trots op zijn. Natuurlijk is dit niet het hele verhaal, er is nog eindeloos meer te vinden. Mocht u daar aan willen beginnen, dan moet ik u waarschuwen: het werkt verslavend en hoe meer je vindt, hoe meer je wilt weten. Voor aanvullingen houd ik me aanbevolen!

Bronvermelding:

- interviews met oud-Sterkselnaren op www.sterksel.nu;

- Gerry van den Wildenberg-Gielen, 60 jaar Chijnsgoed op www.sterksel.nu;

- Heemkundekring ‘De Heerlijkheid Heeze-Leende-Zesgehuchten’.

Opening van de eerste verharde weg in Sterksel door pastoor P. Thijssen, 1938. (Bron: www.heemkundekring-hlz.nl/collecties/foto/) 

 

Ga terug