Foute gebouwen in Heeze in 1964

Heemkronijk jaar:2017, jaargang:56, nummer:2, pag:40 -41

Foute gebouwen in Heeze in 1964

door: Henk van Asten

In het archief van de Heemkundekring zitten een aantal knipsels uit het Eindhovens Dagblad.

In november 1964 stond er een ,,keet des aanstoots” in de Ds. Kremerstraat. In die straat staan mooie landhuizen. Daar woonde ook mevrouw Jansen. Ze klaagde er over dat haar duur gekochte uitzicht werd bedorven door een noodkleedlokaal. In de buurt lag immers het sportveld van voetbalclub R.K.S.V. Heeze. De voetballers moesten zich toch érgens om kunnen kleden.

De bewuste keet, ofwel het nood-kleedlokaal (bron: Eindhovens Dagblad 5-11-1964).

Mevrouw Jansen was één van de eerste bewoners van die straat en burgemeester Cox had beloofd dat er alleen een plantsoen zou komen. En nu was het de bedoeling dat het noodlokaal er 3 tot 5 jaar zou blijven staan. Daarna was men van plan twee kleedlokalen te bouwen als het sportpark voltooid was.   

In die tijd was burgemeester J.M. Boerenkamp waarnemend burgemeester van Heeze. Hij was burgemeester van Someren. ,,Hij greep fors in”. Er waren vier zondaars.

L. v.d. Hurk had vergunning gekregen voor de gedeeltelijke bouw van een schuur, die maximaal fl 10.000,- mocht kosten. Hij had dit bedrag overschreden en hij had de verkeerde soort stenen gebruikt.

Kapper Jac. van Riet, die eerst op de Nieuwen-dijk zat, was bezig zonder vergunning en in strijd met het uitbreidingsplan en de bouwver-ordening – hoe erg kan het zijn – een woning-wetwoning uit te breiden. Hem hing afbraak boven het hoofd.

Dan de heer Doeze (spreek uit: Doezé). Hij woonde op de hoek St.Nicasiusstraat/Molen-straat. Hij mocht een garage bouwen van 35 m2, maar hij bouwde er een die ruim twee keer zo groot was !

Het huis van Doeze in 1973 (coll. Sjef van Vorstenbosch). 

H. van Asten had een betonbedrijf in de Burg. Serrarisstraat. Hij bouw-de volkomen clandestien een op-slagruimte van 40 m2, en dat terwijl er in die straat eigenlijk helemaal geen betonfabriek thuis hoorde.

Hier woonde Harrie van Asten. Het adres is nu Burg. Serrarisstraat 56.

Ga terug