De adel in Noord-Brabant 1814-1918 Douma, Klaasje
Geschiedenis van Brabant; van het hertogdom tot heden Stichting Colloquium de Brabantse stad
 Het Hertogdom Brabant in kaart en prent  Duncker, D.R.
 De paardentrams in het centrum en zuiden van Nederland  Duparc, H.J.A.
 Geschiedenis van Noord-Brabant dl. 1, 2, 3  Eerenbeemt, H.F.J.M. van den
 Grote Provinciale atlas: Noord Brabant Oost 1 : 25000  
 Historische kaart van Noord-Brabant 1795: de gebieden van de schepenbanken binnen de huidige provincie Noord Brabant  Ham, W.A. van
 Wapens en vlaggen van Noord-Brabant  Ham, W.A. van
 Brabantse schuttersgilden vroeger en  nu  Ising, Alfons
 Langs de oude Brabantse kerken  Leeuwen, W, van
 De stoomtrams in Oost-Brabant  Leideritz, W.J.M.
 Spectrum atlas van historische plaatsen in de Lage Landen  Manning, A.F.
Bedevaartplaatsen in Noord-Brabant Margry, P.J.
Brabant van generaliteitsland tot gewest deel 1 + 2 Mommers, A.R.M.
Middeleeuwse kastelen van Noord-Brabant : hun bewoners en bewogen geschiedenis Oirschot, Antoon van
Historische boerderijen in Brabant Oome, H.
 Eer en schande: volksgebruiken van het oude Brabant  Rooijakkers, G.
 Groot werreldlyk tooneel des Hertogdoms van Braband: behelzende eene algemeene, doch korte beschrijving van dat landschap; alsmede een chronologische opvolging zyner Hertogen, beschrijving van steden, haare egeeringsvorm ..  Roy, Jakob le
   
 meerdere titels volgen