Boeken over archeologie

15 jaar Archeologisch Onderzoek in Geldrop, Heeze en Leende Heemkronyk themauitgave
 Een biografie van hoeves Ten Poel en In de Kan: archeologisch onderzoek van twee boerderijerven uit de middeleeuwen en nieuwe tijd in Sterksel  Bureau RAAP
Tussen zes gehuchten: de laat-Romeinse en middeleeuwse bewoning van Geldrop 't Zand Bazelmans, Jos
 Het kasteel van Eindhoven: archeologie, ecologie en geschiedenis van een heerlijke woning 1420-1676  Arts, N.
 Opgravingen in een 15e-16e eeuwse nederzetting te Leenderstrijp  Arts, N.
Belangrijke vondsten van de Ahrensburgcultuur in de gemeente Geldrop Bohmers, A.
 Een inleiding in de archeologie  Atkins, L.
 Kom een pijpke buurten: achtergronden en geschiedenis van kleipijpen gevonden in Vessem, Wintelre en Knegsel  Barten-Swinkels, T.
 Munten: eenvoudige handleiding voor het bepalen van ouderdom en herkomst van munten  Hobson, B.
 De Kempen: 12000 jaar Kempenland in een notedop  Kakebeeke, A.D.
 Archeologie en monument  Klok, R.H.J.
 Landschapsonderzoek - Archeologie - De Dommelvallei: een archeologische inventarisatie Dl 1 + 2  Kortlang, F.
In de ban van het verleden: opgravingen in Geldrop J.P.J. van Laarhoven
Van nederzettingslocatie tot akkercomplex: plattelandsnederzettingen uit de volle Middeleeuwen bij Geldrop 't Zand Ostkamp,P.
Een en al zand: twee jaar graven naar het Brabants verleden Roymans, Nico
Toelichting bij de geologische kaart van Nederland 1:50.000: Eindhoven Oost Rijks Geologische Dienst
Een passie voor het verleden en waartoe zoiets leidt Stuurman, P.
Midden-bronstijdsamenleving in het zuiden van de Lage Landen: een evaluatie van het begrip "Hilversum-cultuur" Theunissen, L.
Archeologisch repertorium Noord-Brabant Verhagen, J.H.
De bewoningsgeschiedenis van een dekzandplateau te Geldrop Noord Brabant tot aan de Romeinse tijd Wesdorp, M.
Onder heide en akkers: de archeologie van Noord-Brabant tot 1200  Evert van Ginkel, Liesbeth Theunissen
meerdere titels volgen...  

 

Archeologisch onderzoek in Geldrop, Heeze en Leende

  trechterkan   

  danseres van Geldrop    

 

     lavabo