Nieuws

Onze Heemkamer tijdelijke buiten gebruik

10-10-2019

In opdracht van de gemeente Heeze-Leende wordt in sporthal de Pompenmaker een klimaat installatie gebouwd. Ook onze heemkamer valt hieronder.

Daarom zullen we de hele maand oktober geen gebruik kunnen maken van deze ruimte. 

De afgelopen dagen zijn een aantal werkgroepleden bezig geweest met het uitruimen en het bevestigen van afschermingsmateriaal ter bescherming van boeken en kasten.

Wij hopen op 3 november a.s. weer gebruik te kunnen maken van de heemkamer