Nieuws

Nieuw bestuur heemkundekring

29-01-2019

Tijdens de algemene ledenvergadering van maandag 28 januari jl. vond de bestuursverkiezing plaats. Rob Gijsberts stelde zich niet meer verkiesbaar, hierdoor moest dus ook een nieuwe voorzitter worden gekozen. Klaasje Douma, penningmeester, stelde zich opneuw verkiesbaar.

Ton Steenbakkers uit Geldrop en Coen Heijmans uit Leende hadden zich kandidaat gesteld en zij werden, evenals Klaasje Douma, door de aanwezige leden unaniem als bestuurslid gekozen. Daarna kreeg Ton Steenbakkers van de aanwezigen  alle stemmen voor het voorzitterschap..

Rob Gijsberts werd bedankt voor het vele werk dat hij in de afgelopen 6 jaar voor onze kring heeft verricht.