Nieuws

Inburgeringscursus weer van start

31-10-2017

De inburgeringscursus die de heemkundekring  in het voorjaar van 2017 verzorgde was een groot succes! De deelnemers waren enthousiast over de voordrachten over de geschiedenis van het hertogdom Brabant, de Heerlijkheden, IVN en topografie,  de ontwikkeling van de dorpen en buurtschappen, het dorpsleven vroeger en nu, Carnaval, de Gildes, de Brabantsedag, kerkelijke gebruiken,kermis, blaasmuziek, het Brabants taalgebruik en speciale aandacht voor het Hizzers en Linds dialect.

Omdat de deelnemers na afloop aangaven dat er meer tijd aan verschillende onderwerpen wenselijk was, hebben we besloten de cursus over 3 avonden te verdelen. We beginnen op maandag 6 november, vervolgens maandag 13 november en de laatste  avond is op maandag 20 november. Aanvang 19.30 uur 

Deze avonden zijn volgeboekt, maar bij voldoende belangstelling zullen we deze cursus herhalen. Deelname is gratis. 

Opgeven  via email: hkkhlz@gmail.com